Opleiding Leiderschap in de praktijk

Als technisch leidinggevende heb je een verantwoordelijke baan. Zo maak je de werkplaats planning, leid je het werkoverleg en houd je de productie in de gaten. Maar ook het motiveren en inspireren van medewerkers is van belang. Alsmede succesvol veranderingen doorvoeren en kunnen omgaan met lastige gesprekken. Om doeltreffend leiding te geven in een technische omgeving zijn bepaalde vaardigheden nodig.

Leiderschap is een vak op zich. Voor veel mensen helpt scholing, om echt die stap in deze nieuwe rol te kunnen zetten. De rol vraagt kennis, kunde en zeker ook moed.

Wie leiden we op?

De opleiding richt zich op deelnemers die werkzaam zijn als leidinggevende in operationele afdelingen van chemische, petrochemische en op- en overslag bedrijven, in dag of (vol)continudienst. Denk bijvoorbeeld aan shiftleaders, wachtchefs en meewerkend voormannen. Het doel van de opleiding is om deelnemers te ondersteunen in hun ontwikkeling als leidinggevende. De opleiding ontwikkelt de juiste vaardigheden en draagt er aan bij dat de deelnemer deze ook daadwerkelijk gaat inzetten in de organisatie.

Duur en werkwijze

De training bestaat uit 6 dagen met een tussenliggende periode van ongeveer 3 weken. Deze tussenliggende periode is cruciaal in de opleiding. Daar wordt namelijk van de deelnemers gevraagd de vertaling te maken naar hun eigen praktijk. In de volgende bijeenkomst vormen deze opgedane ervaringen het startpunt van waaruit de volgende opleidingsdag wordt ingevuld. Dit betekent dat de opleiding een periode van 6 maanden in beslag neemt.

Voorafgaand

Voorafgaand aan deelname wordt een start gemaakt in de praktijk. Eén van de opleiders komt op bezoek bij het bedrijf. Spreekt met de deelnemer over zijn wensen/ verwachtingen en geeft aan wat de opleiding van hem vraagt. Tevens spreekt de opleider met de leidinggevende van de deelnemer over zijn wensen/verwachtingen en hoe hij de deelnemer kan ondersteunen gedurende de opleiding. Hierdoor wordt de verbinding met de praktijk al voor aanvang gemaakt.

In de Praktijk

Naast het hierboven beschreven intake moment en de continue vertaling naar de praktijk gedurende de opleiding, zijn er nog een aantal andere elementen die de verbinding naar de praktijk versterken:

• Individueel coachingsgesprek tussen de 3e en de 4e opleidingsdag.

• De mogelijkheid om gedurende een dagdeel aanwezig te zijn als leidinggevende van de deelnemer.

• De opleiding wordt afgerond door een eindevaluatie van de opleider met de deelnemer en zijn leidinggevende.

Programma

Dag 1Kennismaking. Rol verkennen als leidinggevende in jouw organisatie. Wat is leiderschap? Welke stijl van leidinggeven heeft jouw voorkeur?
Dag 2 Luisteren en vragen stellen. Aannames Planning & Organisatie
Dag 3Werving & Selectie. Overtuigen & Beïnvloeden. Omgaan met “weerstand”
Dag 4Moeilijke gesprekken
Dag 5Functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ziekteverzuim
Dag 6Leidinggeven bij veranderingen + Afsluiting

Locatie

Meetz, hofhoek 9, Poortugaal. Goed bereikbaar met OV (naast het metrostation) en auto (op 5 min. van de A15) en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Investering

Deelname aan deze opleiding is op basis van open inschrijving. De opleiding start in het najaar van 2016. De investering bedraagt € 2450,00 per deelnemer. Dit is inclusief een intake gesprek, evaluatiegesprek, tussentijdse individuele coaching, materiaal, locatie, lunch, koffie & thee. Bij inschrijving van meerdere deelnemers geldt er een korting. De opleiding kan ook inhouse verzorgd worden. In dit geval zullen wij op basis van de wensen een gericht voorstel doen. Onze ervaring laat zien dat bij meer dan 10 deelnemers de investering per deelnemer lager wordt.