Opleiding tot Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider staat na jarenlange ervaring als vakman opeens voor de uitdaging van een nieuw vak. Namelijk dat van praktijkopleider: de ander iets leren. Hij draagt kennis over die in de schoolbanken niet te leren is en geeft de gewoonten en gebruiken van de organisatie door. Het “zo doen we het hier”. Dit vraagt om bepaalde vaardigheden en zeker ook moed.

Het is niet vanzelfsprekend dat ervaren kundige mensen, ook kundig zijn in het overdragen en laten leren van de ander. Dit vraagt namelijk om heel andere kwaliteiten. De opleiding tot praktijkbegeleider richt zich hierop. Ervoor zorgen dat binnen de organisatie kennis en kunde van de ervaren medewerkers wordt overgedragen aan de nieuwe medewerkers, is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Alleen al met het oog op zaken als veiligheid, milieu en kwaliteit. De praktijkbegeleider is de spil in de borging hiervan.

Wie leiden we op?

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die in zijn vakgebied minimaal 2 jaar werkzaam is als allround operator of beroepskracht en gedurende de opleiding minimaal 1 leerling begeleidt. Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij de verwachtingen over en weer worden besproken. Ook is er contact met de leidinggevende van de praktijkbegeleider om te zorgen voor een goede afstemming van het geleerde op de organisatie.

Waarom deze opleiding?

• Wij leiden op tot een praktijkbegeleider die anderen iets kan leren, op een manier zodat de ander het kan snappen en het kan beklijven.

• Wij ontwikkelen een vakman tot een praktijkbegeleider die zicht heeft op zijn eigen vakmanschap en deze weet in te zetten in de praktijkbegeleiding waar en wanneer nodig.

• Wij zorgen ervoor dat hetgene dat overgebracht wordt aansluit op de organisatie, kwaliteitseisen van het vak en van de opleiding.

• Wij geven de praktijkbegeleider tools waarmee hij een medewerker kan uitdagen aan te geven wat hij al weet en wat niet. Zodat dit voor de organisatie en opleiding zichtbaar wordt.

• Wij laten de praktijkbegeleider zien hoe hij een goede werkrelatie opbouwt met degene die hij begeleidt. Maken hem bewust van zijn voorbeeldrol en verantwoordelijkheden.

Wie zijn de docenten?

De opleiding wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring in de (proces) industrie en het begeleiden van het leren tijdens het werk. Ze spreken de taal van de praktijkbegeleiders en weten nauw aan te sluiten bij dat wat iedere deelnemer nodig heeft. De werkwijze is op maat. Naast de gedegen structuur van de opleiding wordt er continue gekeken naar wat er nodig is voor de groep of voor deze deelnemer.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 10 maanden. De lessen vinden 1 x per maand plaats waarna gestuurd en gefaciliteerd wordt om het geleerde in de praktijk te brengen. Er is ruimte voor het beklijven, ervaren en eigenmaken van het geleerde. Start: oktober 2016 tot juni 2017. De 10 lesdagen zijn op donderdagen van 8.00 tot 13.00 uur. De eerste en de zesde lesdag betreft een gehele dag van 8.00 tot 16.00 uur.

Locatie

Meetz, hofhoek 9, Poortugaal. Goed bereikbaar met OV (naast het metrostation) en auto (op 5 min. van de A15) en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Investering

Deelname aan deze opleiding is op basis van open inschrijving. De investering bedraagt € 2345,00 ex. BTW per deelnemer. Deze investering is inclusief lesdagen, begeleiding op het werk, faciliteiten, locatie, lunch, koffie/thee en lesmaterialen. Bij inschrijving van meerdere deelnemers geldt er een korting. De opleiding kan ook inhouse verzorgd worden. In dit geval zullen wij op basis van de wensen een gericht voorstel doen. Onze ervaring laat zien dat bij meer dan 10 deelnemers de investering per deelnemer lager wordt.